Kosovo; Het symbool voor wereldwijde onrust.

Het Balkangebied is al eeuwen lang een symbool van diversiteit. Vanwege zijn geschiedenis van veroveraars en veroveringen is het gebied het podium geworden voor de samenkomst van verschillende volkeren, naties en religies. Deze diversiteit heeft zoals bekend veel conflict met zich mee gebracht en sinds de val van het idealistische Joegoslavië, waarin het gedurende een halve eeuw lang mogelijk was voor verschillende volkeren om vredig onder elkaar te leven, staat het gebied als symbool voor het falen van de multiculturele samenleving.

Jaren na de val van Joegoslavië galmen de echo’s van de rampzalige scheur nog door het voormalige land. In het decennium sinds de oorlog afliep besluiten ook Montenegro en Kosovo om zich van Servië af te scheiden op grond van diversiteit van de bevolking. De afscheiding van Kosovo ligt voor de Serviërs echter gecompliceerder dan dat en Servië heeft de onafhankelijkheid van Kosovo nooit erkend. Verscheidene andere belangrijke landen volgden hierin. Wat een duidelijke afscheiding moest zijn is symbool komen te staan voor een veel breder internationaal conflict.

Om duidelijkheid te vinden in deze kwestie is het van belang dat we terugkijken naar datgene wat het gebied Kosovo zo belangrijk maakt voor Servië. Toen Servië het orthodoxe geloof aannam werd Kosovo de plaats waar het overgrote deel van de nieuwe orthodoxe kloosters en kerken werd gebouwd. Dit maakte Kosovo tot heilig grondgebied voor de orthodoxe kerk. Sindsdien is heeft Kosovo altijd onderdeel uitgemaakt van Servië. Ook de slag op Kosovo in 1389 tegen de Turken heeft een belangrijke waarde voor het nationalisme van Servië.

Tijdens de Ottomaanse overheersing van het gebied zijn er steeds meer Albanezen naar Kosovo getrokken en deze hebben over de jaren heen de Serviërs uit Kosovo verdrongen. Sinds het eind van de Tweede Wereldoorlog kent Kosovo een grote meerderheid van Albanezen en kan gesteld worden dat ondanks de historische achtergrond als deel van het Servisch rijk, Kosovo weinig sociaal-culturele overeenkomst had met de rest van Servië. Er ontstond in Kosovo een grote desidentificatie met het Servisch nationalisme en de Servische staat. De Kosovaren besloten toen de tijd rijp was te strijden voor een onafhankelijk Kosovo.

Deze situatie is niet uniek voor Servië of zelfs voor voormalig Joegoslavië. Over de hele wereld bestaan er bevolkingsgroepen die strijden voor hun onafhankelijkheid van een historische machthebber. Dit maakt de afscheiding van Kosovo een enorm belangrijk historisch moment, niet alleen voor de Balkan, maar voor vele andere kleine gemeenschappen strijdend voor onafhankelijkheid over de hele wereld.

Spanje heeft tot op de dag van vandaag Kosovo niet erkend als onafhankelijke staat. Dit vanwege de binnenlandse strubbelingen van Spanje. Binnen Spanje is er sprake van een grote groep Basken en Catalanen die streven naar hun eigen onafhankelijkheid. Wanneer Spanje Kosovo zou erkennen zou de Spaanse regering de Baskische en Catalaanse doelen van onafhankelijkheid legitimeren. Spanje heeft er dus voor gekozen Kosovo niet te erkennen. Ook Cyprus heeft dit niet gedaan vanwege een angst hierdoor hun eigen land in tweeën te delen. Zelfs China kiest ervoor Kosovo niet te erkennen vanwege een angst dat Taiwan zich hierdoor aangespoord zal voelen zijn onafhankelijkheid te verklaren.

Het conflict tussen de diverse bevolkingsgroepen in voormalig Joegoslavië is zo blijkt helemaal niet zo uniek aan het gebied, maar staat symbool voor veel grotere spanningen tussen bevolkingsgroepen, ontstaan uit een proces van identificatie, met een land, religie, volk of taal. De val van Joegoslavië heeft grote gevolgen gehad in heel Europa en wakkert zelfs nu nog conflicten aan in heel Europa. Met de onafhankelijkheid van Kosovo komen op wereldwijde schaal nog steeds nieuwe conflicten beter aan het licht.

Bron:

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s