De komst van Trump: reset of ramp

“Ik kijk uit naar een samenwerking met Amerika”, stelde Poetin in een felicitatietelegram aan Donald Trump, de 45ste president van de Verenigde Staten (Nieuwsuur, 2016). Een samenwerking tussen Rusland en Amerika, dat lijkt iets waar de wereld op wacht, na de Koude Oorlog en de daarop volgende periode, waarin samenwerkingen eveneens moeizaam verliepen (Stent, 2014). Toch brengt dit ook onzekerheden in Oost-Europese landen en leden van de Navo met zich mee (NOS, 2016). Wat maakt dat Poetin enthousiast lijkt over Trump en wat zijn mogelijke gevolgen die uit deze samenwerking kunnen voortvloeien? Aan de hand van relaties tussen Amerikaanse en Russische leiders na de val van het communisme en recente gebeurtenissen, zal ik een beeld schetsen van hoe deze welwillendheid voor een samenwerking tot stand is gekomen en wat de gevolgen hiervan kunnen zijn.

Na de val van het communisme in 1991 breekt er een periode aan tussen Amerika en Rusland die verdeeld kan worden in vier resets (Stent, 2014) Hiermee bedoelt Stent de cycli van hoge verwachtingen die veranderen in teleurstellingen. De resets ontstaan wanneer nieuwe presidenten worden benoemd en zij toenadering zoeken tot de ander. Stent onderscheidt vier resets; de geboorte van het postcommunistische Rusland onder Jeltsin ten tijde van Bush in Amerika, de ambitieuze pogingen onder Clinton voor een algeheel betere relatie met Rusland onder Jeltsin in de jaren 90, het bieden van morele en materiële steun door Poetin aan Amerika onder Bush na de aanslagen van 9/11 en tot slot de vierde reset, die werd geïnitieerd door Obama en vernieuwingen en verbeteringen voorstelde in de relatie tussen Amerika en Rusland (Stent, 2014).

Tijdens de vierde reset heeft Obama toenadering gezocht tot Rusland onder leiding van Medvedev: tijdens deze reset zijn er vroege successen geboekt; een nieuwe START (Strategic Arms Reduction Treaty) en een betere samenwerking met betrekking tot Afghanistan en Iran. Met de terugkomst van Poetin als president in 2012 kwam de relatie tussen Amerika en Rusland weer op scherp te staan (Pifer, 2014). Poetin uitte wantrouwen naar de toenadering van Amerika en verdacht hen ervan niet uit te zijn op gemeenschappelijke belangen (Stent, 2014). De relatie tussen Amerika en Rusland bleef moeizaam en het uitte zich ook in het conflict in Syrië. Waar Amerika het afzetten van Assad als noodzakelijk zag, zag Rusland Assad juist als een pion die moest blijven om erger te voorkomen (Braun, 2013).

De spanningen tussen Amerika en Rusland zijn tot een hoogtepunt gekomen met de Russische annexatie van de Krim in Oekraïne. Het referendum waarmee de Krim zich in 2014 afscheidde van Oekraïne, wordt door Amerika en de internationale gemeenschap niet erkend en dat heeft geleid tot sancties voor Rusland (NOS, 2016). Poetin wil met Trump samenwerken om internationale problemen op te lossen en te werken aan de ‘mondiale veiligheidsuitdaging’ (NOS, 2016). Ook Trump heeft laten weten open te staan voor een samenwerking met Poetin. Poetin hoopt hiermee dat Trump, in tegenstelling tot Obama, de Krim wél zal erkennen en de sancties zal laten vallen. Daarbij komt dat Trump uitspraken heeft gedaan over steun binnen de NAVO, “Amerika kan niet de politie van de wereld blijven spelen” (NOS, 2016).

De afname in steun aan de NAVO zou kunnen betekenen dat Amerika zich minder zal bemoeien met Oost-Europese landen die om steun vragen en die daarmee voor hun gevoel voer voor de ‘Russische leeuwen’ worden. Landen als Estland, Letland, Litouwen en Oekraïne maken zich ernstige zorgen over een nauwe samenwerking tussen Poetin en Trump (NOS, 2016). Ook het conflict in Syrië baadt velen zorgen. Want als Trump gaat samenwerken met Poetin is de kans dat Assad aan de macht blijft in Syrië groot. Toch heeft Trump gezegd een einde te willen maken aan IS. Hoe hij dit gaat aanpakken is dus onbekend (Obbema, 2016). Waarom Poetin uitziet naar een samenwerking moge duidelijk zijn, wanneer zaken verlopen als bovengenoemd. We zullen echter nog even geduld moeten hebben voor we weten of deze gevolgen ook daadwerkelijk zullen plaatsvinden. Of er een verschil is tussen de kandidaat Trump en de president Trump zal duidelijk maken of er met de komst van Trump inderdaad een vijfde reset gaat plaatsvinden of dat het voor enkelen uit zal lopen tot een ramp.

LITHUANIA STREET ARTS

 
Literatuur

Braun, A. (2013). How Putin Bested Obama. Commentary, 136(4), 26-29.

NOS. (2016, 10 november). ‘Trumps ‘America First’ bedreigt de NAVO’.                       Geraadpleegd op 13 november 2016, van http://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2142399-trumps-america-first-bedreigt-de-navo.html?title=trumps-america-first-bedreigt-de-navo

Obbema, F. (2016, 9 november). Europa houdt hart vast om Trump, Poetin kijkt toe met genoegen. Geraadpleegd op 12 november 2016, van             http://www.volkskrant.nl/buitenland/europa-houdt-hart-vast-om-trump-poetin-kijkt-toe-met-genoegen~a4411706

Oranje, J. (hoofdredacteur). (2016, 9 november). Nieuwsuur. Hilversum: NTR/NOS.

Pifer, S. (2014). US-Russia Relations in the Obama Era: From Reset to Refreeze?             Yearbook on the Organization fir Security and Co-operation in Europe, 20, 111-123.

Stent, A. (2014). The Limits of Partnership: U.S.-Russian Relations in the Twenty-First Century. Princeton: Princeton University Press.

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertenties