Vrouwen in het Sovjet leger in de Tweede Wereldoorlog

In dit blog ga ik u vertellen over vrouwen die deel hebben genomen in het leger in de Sovjet Unie tijdens de Tweede Wereldoorlog. Hoe hebben zij zich staande gehouden in een harde mannenwereld? En wat dacht de buitenwereld er over dat vrouwen in het leger gingen? Vooral in die tijd was dat moeilijk te begrijpen.
800.000 vrouwen namen deel in het Sovjet leger. Velen waren 15 -18 jaar oud toen zij zich vrijwillig aanmeldden en zagen het als een plicht om te vechten tegen de Duitsers die op 22 juni 1941 de Sovjet Unie binnenvielen. 89 deelneemsters ontvingen een van de hoogste onderscheidingen: “Held van de Sovjet Unie”(1).
Ze vlogen bombardementsvluchten, reden in tanks, bedienden het afweergeschut, dienden als scherpschutter en werkten als medici.

Lees verder

Advertenties

Het veranderende beeld van Rusland binnen Europa

Vandaag de dag is het beeld dat Europa heeft van Rusland weer zo negatief als het in ruim twintig jaar niet meer is geweest.
Hoe was het beeld dan in het verleden en hoe heeft het zich ontwikkeld tot hoe het nu is?

Lees verder

In hoeverre is IS een bedreiging voor Rusland?

De afgelopen maanden heeft het nieuws vol gestaan met nieuws over IS. IS is een Islamitische terreurgroep die als doel heeft een Islamitisch kalifaat te stichten. In de Westerse media wordt er veel over gesproken, vooral over de dreiging die uitgaat van IS voor Europa en Amerika. IS is een bedreiging voor de bevriende landen in het Midden-Oosten en het is een bedreiging voor de stabiliteit in een regio die economisch heel erg belangrijk is voor het Westen. Daarnaast is het gevaarlijk, omdat ze moslims uit het Westen oproepen mee te doen aan hun jihad en zo de Westerse samenlevingen direct bedreigen. Over de bedreiging van IS voor Rusland wordt echter nauwelijks gesproken. Lees verder

Herkansing: De Gevolgen van de Wederzijdse Sancties

Schermafbeelding 2016-01-29 om 23.01.54.png

 

Een aantal West-Europese landen zien Oekraïne als onafhankelijk land en misschien in de toekomst zelfs als potentieel EU-lidstaat (Tanning, 2015). Desalniettemin, rekent Rusland Oekraïne onder zijn invloedsfeer en vindt dat zij het recht heeft om te interveniëren in de voormalig Sovjet-Unie landen (Dirksen, 2015). Dit heeft een (burger)oorlog in Oekraïne tot gevolg gehad. Als reactie hebben verschillende West Europese landen sancties ingesteld om het beleid van Rusland ten opzichten van Oekraïne te veranderen (Dirksen, 2015). Op 17 maart 2014 stelden de EU sancties in zoals het bevriezen van tegoeden, de boycot van transacties en reisbeperkingen voor 21 personen (Dirksen, 2015). Deze sancties werden begin 2015 uitgebreid, met uiteindelijk de beperking of boycot van 95 personen en 23 instanties en de vraag aan de Europese Investeringsbank en Oost-Europa Bank om niet meer in Rusland te investeren (Dirksen 2015). Als reactie, heeft Rusland sancties met betrekking tot de import van rundvlees, varkensvlees, vis, fruit, groenten en zuivelproducten uit de EU, VS, Canada Australië en Noorwegen voor een jaar stop gezet (Dirksen, 2015). De gevolgen van de Europese sancties aan Rusland worden betwist maar deze blog post zal een aantal gevolgen voor de Russische economie en bevolking uiteenzetten.

Lees verder

Het Zwarte Vierkant

In de moderne kunstgeschiedenis zijn vele voorbeelden te vinden van kunstenaars wiens werken uitnodigen tot discussie: wat is kunst? Stromingen die deze grenzen opzoeken ageren meestal tegen een dominantie waarin de definitie van kunst getracht is vast te stellen. Onder het mom van het dadaïsme, bijvoorbeeld, een stroming die vaak als non-kunst is getypeerd, daagde Marcel Duchamp heersende conventies uit met zijn Fontaine, een urinoir, simpelweg ‘R. Mutt’ gesigneerd (Peters 2012). Een ander, ofschoon een serieuzer voorbeeld, is het suprematisme, met Kazimir Malevitsj als onbetwiste voorloper. De ogenschijnlijk simplistische vormen en kleuren wekken dezelfde discussie over kunst op. Waarom is een zwart vierkant, bijvoorbeeld, kunst? Lees verder

Zonder Tarkovskij

De hand van Andrej Tarkovskij (1932-1986) valt in vele hoeken van de filmdiscipline terug te vinden. In het (vertaalde) boek Sculpting in Time (1986: 106) stelt Tarkovskij dat het doel van een kunstenaar moet zijn om het leven te observeren en unieke momenten daaruit te vertalen naar beeld. Hierbij prijst hij de Japanse haiku; een kort gedicht dat een gevoel, een bewustzijn kan uitdragen (ibid.). Dat beelden representatief moeten staan voor het leven is duidelijk te zien in de filmografie van Tarkovskij. Nostalghia uit 1983 is een geprezen voorbeeld. Kreider en O’Leary (2013) laten bijvoorbeeld zien hoe één gewichtig shot van meer dan negen minuten zowel een echt verhaal vertelt als zwaarbeladen is met spirituele symboliek over leven en dood.

Het gegeven dat het woord ‘Tarkovskiaans’ vaak op filmfestivals valt – terecht of onterecht – is bewijs dat de Russische regisseur een aanzienlijke invloed heeft uitgeoefend. Lees verder